پس از درك مفهوم مصرف كننده و بازار، مديريت بازاريابي مي تواند به طراحي استراتژي بازاريابي بر اساس مشتري بپردازد . تعريف ما از مديريت بازاريابي، هنر و علم انتخاب بازار هدف و ايجاد رابطه سودمند با آن است. هدف اصلي مدير بازاريابي يافتن، جذب كردن، حفظ كردن و رشد دادن رابطه با مشتريان از طريق ايجاد، ارائه و انتقال ارزشهاي برتر مورد نظر مشتري مي باشد.
براي طراحي يك استراتژي موفق بازاريابي، مدير بازاريابي بايد ابتد ا به دو سوال مهم پاسخ دهد : خدمتگذار كدام مشتريان هستيم( بازار هدف ما چيست)؟ و چطور مي توانيم به بهترين شكل به اين مشتريان خدمت كنيم ( طرح ارزش ماچيست)؟ در اينجا به بررسي مختصر اين اصول استراتژي بازاريابي مي پردازيم، در فصل بعدي آنها را با شرح بيشتري بررسي
خواهيم كرد.
انتخاب مشتري براي خدمت گذاري
شركت اول بايد در مورد كسي كه مي خواهد به آن خدمت كند تصميم بگيرد. براي اين منظور، بايد ابتدا بازار را به گروه هايي از مشتريان تقسيم نمود( تقسيم بندي بازار) و سپس بخش مورد نظر را انتخاب كرد( بازار هدف). بعضي افراد تصور م يكنند كه مديريت بازاريابي يعني پيدا كردن هرچه بيشتر مشتريان و افزايش درخواستها؛ اما مديران بازاريابي مي دانند كه امكان خدمتگذاري به همه مشتريان به همه اشكال وجود ندارد. وقتي براي خدمتگذاري به همه مشتريان تلاش كنيد، به هيچ مشتري خدمات مناسب ارائه نخواهيد كرد. در عوض، شركت به دنبال مشترياني است كه به خوبي مي تواند به آنها خدمت كند.
و رابطه سودمندي نيز با آنها برقرار كند. مثلاً فروشگاههاي نورد استورم، مشتريان پولدار را براي خدمت گذاري انتخاب كرده است. فميلي دالرز هم خانواد ههاي متوسط را هدف گرفته و سود خوبي نيز بدست آورده است.
حتي برخي بازاريابان به دنبال كاهش تعداد مشتريان و ميزان تقاضا هستند. مثلاً، بسياري از شركتهاي توليد برق در هنگام پيك مصرف، با مشكل روبرو مي شوند. در اين مورد و موارد مشابه، شركتها ممكن است از ضد بازارياب ي براي كاهش تعداد مشتريان و يا تغيير موقت يا دائم تقاضا استفاده كنند. به عنوان نمونه، شوراي شهر واش ينگتون براي كاهش ميزان استفاده از بزرگراهها در اين شهر، وب سايتي را راه اندازي كرده و در آن به حمل كنندگان عمده كالا را به استفاده از خطوط ۸.(www.commuterconnections.org) راه آهن به جاي بزرگراهها تشويق كرده است
بنابراين، مديران بازاريابي بايد در مورد مشتريان هدف و سطح، زمان بندي و ذات تقاضاي آنها تصميم گيري كنند . به زبان ساده تر، مديريت بازاريابي، مديريت مشتري و مديريت تقاضا مي باشد.

انتخاب طرح ارزش

شركت، بايد در مورد چگونگي خدمت گذاري به مشتريان نيز تصميم بگيرد؛ چگونه در بازار خود را از ديگر رقبا متمايز ساخته، جايگاه ويژه اي براي خود ايجاد مي كند. طرح ارزش، مجموعه مزيتها و ارزشهايي است كه شركت به مشتري وعده داده تا زاده شده از جت . . . درك كنيد » : كارايي بالا در رانندگي و شور و هيجان است ،(Saab) نيازهاي او را مرتفع سازد. وعده ساب كيسه هوا، زندگي را » : در مقابل، سوبارو امنيت را به ارمغان مي آورد .« پرواز كردن بدون جدا شدن از زمين چه حسي دارد.
شعار آب «. حفظ مي كند. سيستم چهار چرخ متحرك، كيسه هوا را حفظ مي كند. اين چيزي است كه سوبارو را سوبارو مي كند ساخته شده » : توليد مي شود اين است (Gatorade) كه توس گاتورِيد (Propel Fitness Water) معدني مخصوص لاغري پرُپِل به شما » اما در مقابل، نوشابه نيروزاي رِد بول به رفع خستگي فكري و بدني كمك م يكند. شعار .« براي آنها كه در حركت اند بال مي دهد>>
باعث شده ۷۰ درصد از بازار نوشيدني نيروزا در اختيار اين برند قرار گيرد.  چنين طرحهاي ارزشي، باعث متمايز ساختن يك برند از ديگر برندها مي شود. اين طرحها پاسخ به يك سوال مشتري مي باشند؛ چرا من بايد بجاي رقيب، محصول شما را خريداري كنم ؟ شركتها بايد قويترين طرح ارزش ممكن را انتخاب كنند تا در بازار هدف، بهترين مزيت رقابتي ممكن را به دست آورند.

آژانس بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ سرینو با تجربه و دانش روز دنیا می تواند شما را در تهیه برنامه بازاریابی کمک کند جهت آشنایی با خدمات مارکتینگ ما کلیلک کنید.

استراتژی بازاریابی,آژانس بازاریابی,استراتژی بازاریابی محصول جدید,طرح ارزش,بازاریابی,مارکتینگ,مارکتینگ,استراتژی بازاریابی b to b,استراتژی بازاریابی چیست؟,استراتژی بازاریابی صنعتی,استراتژی بازاریابی اینستاگرام,استراتژی بازاریابی خدمات,استراتژی بازاریابی شبکه های اجتماعی