کانال بازاریابی

/برچسب: کانال بازاریابی

کانال های بازاریابی

بازاریاب ها برای برقراری ارتباط با بازار هدف از سه نوع کانال بازاریابی می توانند بهره ببرند. 1-کانال های ارتباطی: اینترنت، شبکه های اجتماعی، تلوزیون، مجلات، روزنامه ها، تلفن، پیامک، لوح های فشرده، محتواهای ویدیویی، و...... همگی جزو کانال های ارتباطی هستند. افزون بر این کانال ها همانند انسان که پیام خود را با استفاده [...]