مدیریت بازاریابی

/برچسب: مدیریت بازاریابی

بازاریابی چیست؟

در بين فعاليت هاي مختلف كسب و كار، بيش از همه بازاريابي با مشتري سر و كار دارد. ساده ترين تعريف بازاریابی در يك جمله می تواند اينگونه باشد : "بازاريابي، مديريت رابطه سودآور با مشتري است"  یا "خلق و تبادل ارزش با مشتری است"  یا "ارضا سودآور نیازها می باشد" .  هدف دوگانه بازاريابي، [...]