تاریخچه برندسازی

/برچسب: تاریخچه برندسازی

تاریخچه برندسازی-قسمت ۳

استیلای برند تولیدات انبوه، 1915 تا 1929 تا سال 1915 برندهای تولیدکننده در ایالات متحده امریکا- چه در سطوح منطقه ای و چه در سطح ملی- به تدریج تثبیت می شدند. در دوره ی پانزده ساله ی پس از آن، میزان پذیرش و حتی تحسین مصرف کنندگان از برندهای متعلق به تولیدکنندگان روند صعودی [...]

تاریخچه برندسازی-قسمت۱

ریشه های تاریخی بحث برند سازی قرن هاست که برندسازی و مدیریت برند به شیوه های مختلفی اجرا می شود. انگیزه ی اصلی برای برندسازی نزد صنعت گران و سایر افراد، شناساندن حاصل کار و زحمات خود بود، به نحوی که مشتریان بتوانند به سادگی آنها را تشخیص دهند. برندسازی به اعصار گذشته و [...]