برندینگ

/برچسب: برندینگ

تاریخچه برندسازی-قسمت۱

ریشه های تاریخی بحث برند سازی قرن هاست که برندسازی و مدیریت برند به شیوه های مختلفی اجرا می شود. انگیزه ی اصلی برای برندسازی نزد صنعت گران و سایر افراد، شناساندن حاصل کار و زحمات خود بود، به نحوی که مشتریان بتوانند به سادگی آنها را تشخیص دهند. برندسازی به اعصار گذشته و [...]