سیستم اطلاعات بازاریابی۱۳۹۶/۹/۵ ۰:۰۲:۲۲

یک سیستم اطلاعات بازاریابی، شامل افراد، تجهیزات و فرآیندهایی برای جمع آوری، طبقه بندی، تحلیل، ارزیابی و توزیع اطلاعات بروز میان مدیران است. سیستم اطلاعات بازاریابی بر۱- داده های داخلی شرکت ۲– فعالیت های کسب هوشمندی بازار ۳- تحقیقات بازار  متکی است.

۱-کسب و کارهای کوچک و متوسط
۲-استارت آپ ها

روش همکاری ما بر اساس خلق ارزش مشترک می باشد. یعنی خدمت را به داخل سازمانتان می آوریم و هزینه های سنگین برونسپاری کامل , و یا استخدام تیم و یا یک متخصص را تقلیل داده و تحقیقات بازاریابی، کسب هوشمندی بازاریابی را بوسیله ی نیروهای خودتان انجام می دهیم. و  قابلیت کارکردن با سیستم را به آنها آموزش می دهیم.

در واقع ما به شما راه حل می دهیم و بعضی جاها هم با شما مشارکت می کنیم.

فراتر از حد انتظار ظاهر شوید.

با ورود سیستم MIS به کسب و کارتان، بازار را زیر ذره بین ببرید و علاوه بر شناسایی فرصت ها از روندها و فوق روندها باخبر شوید.

با ما تماس بگیرید و یا فرم درخواست خدمات را در زیر پرکنید.

تکمیل و ارسال فرم دریافت خدمات