طراحی و بهینه سازی فرآیند های واحد بازاریابی و فروش۱۳۹۶/۷/۲۰ ۱۵:۴۸:۴۴

مرکز آمریکایی بهره وری و کیفیت:
مركز آمريكايي بهره‌وري و كيفيت (APQC) با درخواست برخي اتحاديه ‏هاي صنفي و مقامات رسمي دولتي در آمريکا تاسيس گرديد، اما هيچگاه فعاليت آن محدود به آن کشور نبوده است. در سال ۲۰۰۸، سازمان‌هاي  APQC  و IBM  در جهت ارتقاء “چارچوب طبقه‌بندي فرايند” فراصنفي و توسعه تعدادي از چارچوب‏هاي ويژه صنايع مختلف با يکديگر همکاري مشتركي را آغاز نمودند. قصد و نيت آنان از انجام اين كار، ايجاد مدلي بود تا واحدهاي كسب وكار و ساير سازمان‌ها را تشويق كند كه فعاليت‌هايشان را بيشتر از ديدگاه فرايندي و فرا  صنفی نسبت به ديگاه محدود وظيفه‌اي مشاهده كنند.
APQC چارچوب طبقه ‏بندي فرآيند(PCF) را بر اساس يک الگوبرداري در بين ۸۰ شرکت مختلف تدوين و معرفي نموده است.اين چارچوب ساختاري است که از آن مي‏ توان در کليه سازمان‏ها اعم از توليدي و يا خدماتي، صرف نظر از اندازه و مکان جغرافيايي آنان استفاده نمود. اين چارچوب فرآيندها را در ۱۳ رده و متجاوز از ۱۵۰۰ فرآيند، فعاليت و وظیفه به صورت عام تعريف مي ‏نمايد.

رده بازاریابی و فروش PCF:
برای اینکه سازمانی به اهداف خود برسد ناگزیر به ایجاد و توسعه واحد بازاریابی و فروش است، ما به صورت تخصصی بعد از تجزیه و تحلیل کسب و کارتان واحد بازاریابی و فروشی  منطبق بر APQC برایتان طراحی می نماییم که در آن تمامی گروه های فرآیندی، فرآیند ها، فعالیت ها و وظایف متناسب با کسب و کارتان مشخص می گردد. و در آخر برای ارزیابی عملکرد واحد، شاخص هایی کمی و قابل اندازه گیری که نشان دهنده ی کارایی و اثر بخشی فرایندها و اهداف سازمان باشد را مشخص می کنیم.

این خدمات برای چه کسب وکارهایی مناسب هستند؟
کسب و کارهایی که می خواهند واحد بازاریابی و فروش ساختار یافته، هدفمند، پویا و قابل اندازه گیری داشته باشند و در زمان مطلوب و هزینه ای اقتصادی به آن دست یابند.

چه خدماتی ارائه می دهیم؟

ما به شما راه حل و ابزار پاسخ به سوال های بالا را می دهیم.
تکمیل و ارسال فرم دریافت خدمات