برنامه بازاریابی۱۳۹۶/۷/۲۰ ۱۶:۴۸:۰۲

برنامه بازاریابی اسنادی است که در آن فعالیت های مربوط به بازاریابی و تبلیغات برای مدت یک سال مشخص شده است.این برنامه شامل ۴ بخش اصلی می باشد: ۱-وضعیت خود کسب و کار ۲-آینده و اهداف کسب و کار ۳-وضعیت بازار و رقبا ۴-بودجه بندی مالی برای بازاریابی.

هر کسب و کاری که احساس کند نیاز به یکپارچگی و هدفمندی در فعالیت های بازاریابی و تبلیغات خود دارد نیاز به برنامه بازاریابی دارد.

۱-کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت افزایش فروش محصولات و خدمات فعلی خود
۲-کسب و کارهایی که قصد تولید خدمت و یا محصول جدید دارند.
۳-افرادی که قصد واردات محصول یا خدمتی را دارند.
۴-کسب و کارهای بزرگی که برای تهیه برنامه بازاریابی محصولات و خدمات خود نیاز به مشاور دارند.

۱-مشاوره ساعتی
۲-مشاوره و تهیه برنامه
۳-مشاوره،تهیه برنامه، پیاده سازی

مارکتینگ پلن,برنامه بازاریابی,بازاریابی,تبلیغات,فروش,مهندسی فروش,hsjvhjCd fhchvdhfd,استراتژی بازاریابی,استرانژِ بازاریابی,پروموشن,تبیلغات ضمنی,طرح بازاریابی,xvp fhchvdhfd

چه خدماتی ارائه می دهیم؟

زمان تغییر و بهیود فرارسیده
تکمیل و ارسال فرم دریافت خدمات