021.468.59.800 & 0912.00.67.332|contact
استراتژی کسب و کار ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۲۱:۰۶:۵۱

تدوین استراتژِی کسب و کار

-استراتژی کسب و کار چیست؟

عبارت است از طرح ها، گزینه ها و تصمیمیاتی که در مسیر هدایت یک شرکت به سمت سودهی و موفقیت بیش تر به کارگرفته می شوند.

-استراتژی چگونه و کی به دنیای کسب و کار وارد شد؟

استراتژي به شکل امروزی به دهه ۱۹۵۰ برمي‌گردد. قبل از آن در سازمانها از برخی روشهاي برنامه ريزي مانند CPM و PERT استفاده مي‌شد. جنگ جهاني دوم بستر اتخاذ تصمیم های استراتژيک توسط كشورهاي درگير بود.پس از پايان جنگ، وزارت دفاع آمريكا اين تجربيات را در قالب «برنامه‌ريزي استراتژيك» فرموله كرد و آن را در برنامه آموزش افسران ارشد خود جاي داد. اين ايده‌ها با بكارگيري فرماندهان نظامي در صنايع، به دنياي كسب و كار راه يافت.

-استراتژی کسب و کار از چه اجزایی تشکیل شده است؟

ارکان جهت ساز:
چشم انداز،  ماموریت، اهداف، ارزش ها

-تحلیل محیط پیرامون :

Business Intelligence
PEST,PESTEL
Industry Value chain analysis
Porter’s Five Forces
External Factor Evaluation
Competitive Profile Matrix

-تحلیل محیط داخل:

CORE COMPETENCY, CORE PRODUCT, END PRODUCT
learning organization
organization learning
Internal Factor Evaluation Matrix

-توجه به انواع استراتژی:

استراتژی های عمومی پورتر؛ استراتژی های یکپارچگی؛ استراتژی های توسعه و تشدید؛ استراتژی های تنوع؛ استراتژی های تدافعی؛ استراتژی های نوآوری باز و …

-انتخاب استراتژی:

ماتریس SWOT، ماتریسSPACE، ماتریسBCG، ماتریسGSM، ماتریسIE

-کارت امتیازی متوازن
و…

-خدمات ما به کار چه کسب و کارهایی می آید؟

-کسب و کارهای متوسط
-کسب و کارهای بزرگ

-نحوه همکاری به چه صورت می باشد؟

-مشاوره(ساعتی)
-مشاوره و تهیه و تدوین استراتژی
مشاوره، تدوین، اجرا

دسته بندی مطالب

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

اطلاعات تماس :

info@ser-inno.com

تلفن: 021.468.59.800

تلفن همراه: 0912.00.67.332

وبسایت: سرینو