بازاریابی بین المللی۱۳۹۷/۵/۳۱ ۲۱:۴۹:۳۴

بازاریابی بین‌المللی عبارت است از انجام فعالیت‌های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک شرکت به مشتریان یا مصرف‌کنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سود

هر کسب و کاری که به دنبال یک راه حل موثر برای صادرات می گردد.

۱-سابقه واردات از کشورمان
۲-میزان رشد در واردات
۳-تراز تجاري
۴-حقوق ورودي کالا
۵- تولید یا مصرف سرانه داخلی
۶-کانال هاي بازاریابی موجود
۷- مسافت و روابط سیاسی-تجاري با کشور
۸-میزان ارزش پولی و حجمی از واردات جهانی
۹-مطالعات جغرافیایی و جمعیت شناختی
۱۰-( مطالعات اجتماعی – فرهنگی (رفتاري

١. بازاریابی اینترنتی E-Marketing
۱.۱ سایت هاي B2B
۱.۲ یلو پیج  ( Yellow Pages)
۱.۳ تبلیغات اینترنتی

۲. رایزنان تجاري
۳. دفاتر بازرگانی (سازمان توسعه تجارت)
۴. اتاق ها و شورهاي بازرگانی مشترك
۵. مطالعه میدانی – منطقه اي

۱-مشاوره(ساعتی)
۲-مشاوره و تهیه برنامه
۳-مشاوره، تهیه برنامه و اجرا

بازاریابی بین المللی راهی بسوی پیشرفت و توسعه ملی

با ما ساده کنید.
تکمیل و ارسال فرم دریافت خدمات

دسته بندی مطالب

  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

اطلاعات تماس :

info@ser-inno.com

تلفن: 021.468.59.800

تلفن همراه: 0912.00.67.332

وبسایت: سرینو