بسته مدیریت و بازاریابی شبکه های اجتماعی۱۳۹۷/۹/۱۶ ۱۵:۵۳:۳۴
اینستاگرام
 • تحلیل محیطی و امکان سنجی
 • مشخص کردن اهداف و استراتژی
 • برنامه ریزی
 • طراحی غالب پست ها
 • تو لید محتوا
 • مشخص کردن اینفلوئنسرها جهت تبلیغات
 • بارگذاری پست ها
 • حذف اسپم ها
 • طراحی کمپین
 • سیستم اتوماسیون جذب فالور
 • پاسخگویی به کامنت ها
 • اینفوگرافی
 • عکاسی
 • تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مطلوب
 • ارائه گزارش ماهیانه
 • و موارد دیگر
تکمیل و ارسال فرم دریافت خدمات