برندسازی

/برندسازی

دانش برند در مدل برندسازی کلر

آقای کلر ساختار دانش برند را که در تعریف ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری ها به آن اشاره کردیم، به صورت زیر ترسیم کرده است و عوامل تاثیر گذار بر هرکدام را بیان نموده است. این مدل دانش برند از مدل تداعی شبکه ای حافطه ای الهام گرفته است. از دیدگاه مدل CBBE دانش [...]

چرا باید برند سازی کنیم؟

یکی از سوالاتی که ممکن است به ذهن خطور کند این است: چرا برندها اهمیت دارند و چه کارکردهایی دارند که تا این حد برای بازاریابان ارزشمندند؟ برای پاسخ بایستی به نقش و اهمیت برند  برای هر دو طرف معامله یعنی فروشنده و خریدار (تولیدکننده و مصرف کننده) بپردازیم: نقش و اهمیت برند برای خریداران [...]

ارزش ویژه برند چیست؟

ارزش ویژه برند(Brand Equity) به مجموعه ای از تداعیات و رفتارها بر بخشی از مشتریان برند و اعضای کانال بازاریابی، که منجر به افزایش اندازه و حاشیه سود برند نسبت به حالت بدون برند محصول شود. (انجمن علمی بازاریابی1990) ارزش ویژه برند هم برای مشتری و هم برای سازمان ارزش ایجاد می کند: ارزشی که برای [...]

تاریخچه برندسازی-قسمت ۳

استیلای برند تولیدات انبوه، 1915 تا 1929 تا سال 1915 برندهای تولیدکننده در ایالات متحده امریکا- چه در سطوح منطقه ای و چه در سطح ملی- به تدریج تثبیت می شدند. در دوره ی پانزده ساله ی پس از آن، میزان پذیرش و حتی تحسین مصرف کنندگان از برندهای متعلق به تولیدکنندگان روند صعودی [...]