اخبار شرکت

/اخبار شرکت

تاریخچه برندسازی-قسمت ۲

ظهور برندها برای شرکت های تولید کننده ملی، از 1860 تا 1914 پس از پایان چنگ های داخلی در امریکا، گروهی از عوامل دست به دست هم دادن تا برند کالاهای تولید شده در داخل امریکا را به رشد برسانند و سودآوری آنها را تضمین کنند. این عوامل تاثیر گذار عبارت بودند از: پیشرفت [...]