در قسمت قبلی ۴ نکته راجع به بازاریابی در شرایط بحرانی را بیان کردیم و الان ۴ مورد بعدی را خدمتتان عرض می کنیم.

۵-روی عادی بودن روزهای شرایط شرکتتان و ارزش های اصلی تان تمرکز کنید. وقتی که شرایط سخت و آشفته به تمامی فعالین بازاریابی لطمه می زند، مشتریان حواسشان را بیش تر جمع می کنند و اعتمادشان به بیش تر شرکت ها را از دست می دهند. در این میان، مشتریان به عادی و ایمن بودن محصولات و خدمات شما، به طور ویژه ای توجه می کنند. بنابراین، برای جلب اعتماد مشتریان و ثابت کردن عادی بودن شرایط شرکت، هرکاری را که از دست تان بر می آید، انجام دهید.

۶- برنامه های غیر ضروریتان را کنار بگذارید. بودجه ی بازاریابی، چه در شرایط خوب و چه در شرایط بد، در حال کاهش و تحت فشار است. اگر قرار است کسی برنامه های بازاریابی غیر ضروری تشخیص دهد و حذف کند، بهتر است آن آدم، خود شما باشید تا کس دیگری، اگر شما حواستان نباشد، کسان دیگری وارد عمل می شوند و مدیران ارشد شرکت را متقاعد می کنند که باید بودجه بازاریابی را کاهش داد.

۷-نام های تجاری اصلی تان را با تخفیف عرضه نکنید. ارائه تخفیف برای نام های تجاری اصلی و سودآورتان، دو پیغام را به بازار منعکس می کند: قیمت های ما قبل از این بالا بوده اند، و درصورت قطع تخفیف و بازگشت قیمت ها به حالت اولیه، محصولات دیگر ارزش خریدن ندارند(چون ارزش واقعی شان، کم تر از قیمت شان است). اگر می خواهیدمشتریان مقتصد و صرفه جو را جذب کنید، این راهش نیست. راهش این است که نام تجاری جدید و با قیمت های کم تری را خلق کنید، این کار، باعث می شود که مشتریان حساس به کیفیت، همچنان به شما مراجعه کنند و قیمت های بالایی را برای محصولات و نام های تجاری، با کیفیت تان بپردازند. به خاطر داشته باشید که بعد از فروکش کردن بحران و عادی شدن اوضاع، باید راجع به ادامه دادن یا قطع کردن عرضه ی محصولات ارزان تر، فکر کنید.

۸-نام های تجاری قوی را قوی تر کنید و نام های تجاری ضعیف تر را کنار بگذارید. در شرایط بحرانی، نام های تجاری قوی تان را قوی تر کنید. شرایط بحرانی، شرایطی نیست که بخواهید روی نام های تجاری فرعی یا محصولات ضعیف تان، یا آنهای که مشتریان چندانی ندارند، سرمایه گذاری کنید. به یاد داشته باشید که هیچ وقت نمی توان گفت که یک نام تجاری به قدر کافی، قوی شده است، بخصوص اگر در شرایط بحرانی باشید.

جهت اطلاع از برنامه بازاریابی کلیک کنید و یا با ما تماس بگیرید.