کسب درآمد از سرینو خیلی آسان و راحت است، کافیست تا شما با کسب و کار برتر محل، صنف یا صنعت تان مذاکره کنید تا عضو سایت ما بشوند، در قبال هر عضو جدید پورسانتی از محل درآمد اشتراک سالیانه دریافت خواهید نمود. برای این کار هیچ بروکراسی و کاغذ بازی برای شما در نظر نگرفتیم، شما بروید و وب سایت ما را به صاحبان مشاغل برتر  معرفی کنید تا آنها عضو سایت ما شوند، به محض داشتن شرایط عضویت در وب سایت و پرداخت مبلغ اشتراک سالیانه، ما ۱۵ درصد از مبلغ را به عنوان پورسانت به حساب تان واریز خواهیم نمود. این فرصت استثنایی را از دست ندهید، همین الان برای معرفی سرینو به صاحبان مشاغل اقدام کنید.

برای هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید.

 ۰۹۹۲۴۹۴۸۴۶۶