چنانچه بنا بر هر دلایلی خواستید اطلاعات تان را در صفحه متعلق به کسب و کارتان تغییر دهید و یا تخفیفی درج نمایید، می توانید با ارسال فرم زیر درخواست‌تان را برایمان ارسال کنید. توجه شود این قابلیت برای مشترکینی قابل استفاده است که قبلا پلن مربوط به اعمال تغییرات در صفحه مرتبط با کسب و کارشان را خریداری کرده باشند.