میزکار مشترکین نمایشگاه مجازی

چنانچه بنا بر هر دلایلی خواستین اطلاعاتتان را در صفحه متعلق به کسب و کارتان تغییر دهید و یا تخفیفی درج کنید می توانید با ارسال فرم زیر درخواست تان را ارسال کنید. توجه شود این قابلیت برای مشترکینی قابل استفاده است که قبلا پلن مربوط به اعمال تغییرات در صفحه مرتبط با کسب و کارشان را خریداری کرده باشند.

میزکار