درخواست نمایندگی از سرینو

چنانچه می خواهید به عنوان نماینده سرینو در سطح تهران و ایران در بخش های صنعت مورد علاقه تان فعالیت کنید لطفا فرم زیر را پر کنید سپس با شماره زیر مخصوص امور نمایندگان تماس حاصل فرمایید.

  ۰۹۹۲۴۹۴۸۴۶۶

درخواست نمایندگی