جهت عضویت در وب سایت سرینو اَدْز، لطفا فرم زیر را پر نمایید کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

همچنین می توانید جهت عضویت سریع در سایت با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۳۳۲ تماس بگیرید.

توجه: از ارسال فرم به ما، اطمینان حاصل کنید، چنانچه تا ۲۴ ساعت بعد از ارسال فرم، تماسی از سمت کارشناسان ما با شما برقرار نشد، خودتان تماس بگیرید.۰۹۱۲۰۰۶۷۳۳۲

    شرایط عضویت در وب سایت: ۱-سرینو اَدْز مسئولیتی راجع به محتوای آگهی تبلیغاتی شما ندارد. ۲-اطلاعات ارسالی به شماره ۰۹۹۲۴۹۴۸۴۶۶ جهت درج در وب سایت صحیح، درست و متعلق به شخص شما و یا کسب و کار مربوط به شما می باشد.