شرکت های موفق به دنبال یادگیری از فعالیت ها و عملکردهای گذشته و برنامه ریزی برای فعالیت های آینده هستند. برای رسیدن به این هدف، شرکت ها به اطلاعات به موقع، صحیح و کاربردی در باره مصرف کنندگان، رقبا و نام های تجاری آنها نیاز دارند.با کمک این اطلاعات، شرکت ها می توانند در زمان لازم تصمیم های عملی کوتاه مدت و استراتژیک بلند مدت و مهمی را اتخاذ کنند و با شناخت نیازها و خواسته های مصرف کنندگان خود و به کارگیری این شناخت، محصولات موفقی را توسعه دهند و نام های تجاری شان را تقویت کنند و در رقابت با رقبا، پیروز شوند.