طرح کسب و کار چیست؟

طرح کسب و کار نقشه و روش اجراي يك فعالیت تجاري در يك دوره زماني مشخص را بیان مي كند که شامل بخشهای گوناگون ازجمله بازاریابی و توجیه اقتصادی طرح می باشد.

چرا برنامه کسب وکار می نویسم؟

• براي مشخص شدن این سوال که:  چه کاری میخواهم انجام دهم؟
• برای مشخص شدن اجزای فعالیت هایی که می خواهم انجامدهم.
• برای مشخص شدن افراد درگیر در کسب وکار پیش رو
• برای مشخص شده میزان هزینه هایی که لازم است و میزان سود و هزینه احتمالی کسب شده
• برای توجیه کردن بانک ها و موسسات مالی و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کسب وکار شما
• برای اینکه بتوانیم بین چند طرح کسب وکار،آنی را که سودآورتراست را انتخاب کنیم.

بیزینس پلن از چه منظرهایی نوشته می شوند؟

  •  Start Up Business Plan

  • Development Business Plan

هدف از نوشتن طرح کسب و کار در منظر استارت آپ بیزینس پلن ایجاد نقشه برای یک فعالیت تجاری نوپا و بدون هیچ سابقه ی قبلی است در واقع در این منظر به یک کسب و کار که در حال حاضر وجود خارجی ندارد و می خواهد متولد شود فکر می کنیم.

ولی در منظر بیزینس پلن توسعه کسب و کار به دنبال ایجاد نقشه تجاری برای یک فعالیت تجاری که در حال حاظر وجود دارد می باشیم.

اجزای اصلی یک بیزینس پلن استاندارد چیست؟

  • خلاصه مدیریتی

  • برنامه بازاریابی

  • برنامه مالی

  • برنامه عملیاتی

جهت آشنایی با خدماتی که در زمینه نوشتن طرح کسب و کار انجام می دهیم اینجا را کلیک کنید